Vyvíjíme dlouhodobé digitální projekty a spolupráce

Průvodci na cestě k efektivitě, inovaci a růstu prostřednictvím digitalizace a automatizace.

Vývoj mobilních aplikací

Navrhujeme a vytváříme funkční aplikace. Od zadání po konečnou aplikaci.

Vývoj webových systémů

Navrhujeme a vytváříme funkční aplikace. Od zadání po konečnou aplikaci.

Tvorba webů

Navrhujeme a vytváříme funkční aplikace. Od zadání po konečnou aplikaci.

Naše reference

Redesign aplikace my213 / RBP pojišťovny

#vyzkum #UX/UI design

Systém pro pravidelný servis lokomotiv / CZ LOKO

#UX/UI #design #zadaní #tvrobaaplikace

Webové stránky na WordPress / SPČR - Zelená Transformace

#wordpress #tvorbawebu

Sportovní portál města / Sportuj v Ostravě

#design #vyvojaplikace

Novinky

Přečtěte si jak probíhal výzkum i návrh nového designu aplikace a jakých výsledků se nám podařilo dosáhnout po spuštění.

Přečtěte si, jak jsme vytvářeli nové stránky pro Svaz průmyslu a dopravy. Měnili jsme platformu, hosting i design a využili také drag and drop funkci.

Čeho jsme dosáhli digitální transformací? Jaké jsou očekávané výsledky a závěrečné myšlenky? Celý postup se dočtete v této případové studii.