Sportnect Cities

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_16_076_ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. Výzva

Název projektu: Sportnect Cities
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009447

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit framework mobilních aplikací pro iOS, Android a webový portál, vše pod názvem Sportnect Citites. Toto nové komplexní ICT řešení bude směřovat k usnadnění vytváření, organizace a správy sportovních událostí konaných na území měst podporujících sportovní život. Tato softwarová řešení umožní napojení na již existující sportovní databázi sportnect.com

Představení projektu:
Projekt řeší aktuální absenci jednotného systému zastřešujícího sportovní dění pro města na jedné straně, a sportovní kluby, organizace a jednotlivé sportovce na straně druhé. Současná organizace sportovních událostí přináší všem zapojeným subjektům vysoké náklady, a Sportnect Cities jim pomůže tento problém řešit.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 
   Platformy: Web, Android, iOS