Vyvíjíme aplikace a weby s komplexním řešením

Mapa popelnic na tříděný odpad / TrafinOil

#aws #design #vývojaplikace

Interní systém pro přetrasování provozoven / TrafinOil

#aws #design #vyvojaplikace

Sociální síť pro sportovce / Sportnect

#design #koncept