Zásady ochrany osobních údajů

Jsme si vědomi důležitosti a citlivosti osobních údajů a vážíme si důvěry, kterou nám vyjadřujete svou ochotou využívat naše služby a elektronickou komunikaci. Ochranu a bezpečnost údajů považujeme za prioritu, na které stavíme spolehlivé vztahy s našimi uživateli a obchodními partnery. Společnost AstrumQ se tímto zavazuje, že tyto informace bude používat výhradně pro účely poskytování našich služeb tak, aby nedošlo k jejich zneužití (v České republice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

Informace od vás shromažďujeme, když se zaregistrujete na našich stránkách nebo se přihlásíte k odběru našeho newsletteru. Naše stránky však můžete navštívit i anonymně. Shromažďujeme také stažené digitální publikace. K tomuto účelu používáme nástroje jako Google Analytics, Apple iTunes nebo App Annie.

Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, slouží k tomu, abychom lépe porozuměli tomu, co se našim zákazníkům líbí a zda je možné něco zlepšit.

Vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby.

Vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory.

Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodávány, vyměňovány, předávány nebo poskytovány žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby.

E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky.

Používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace.

Soubory cookie používáme k pochopení a uložení vašich preferencí pro budoucí návštěvy a ke shromažďování souhrnných údajů o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje.

Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost.

Vaše osobní údaje neprodáváme ani s nimi neobchodujeme s třetími stranami. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace, včetně mimo jiné ID zařízení (iOS UDID), uchovávat v tajnosti. Vaše informace můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je jejich zveřejnění vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám za účelem marketingu a reklamy.

Příležitostně můžeme podle našeho uvážení na naše webové stránky zahrnout nebo nabízet produkty či služby třetích stran. Tyto stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Proto neneseme žádnou odpovědnost za obsah a činnost těchto odkazovaných stránek.

Ukládání dat

Společnost AstrumQ interactive využívá hostingové partnery třetích stran, kteří poskytují hardware, sítě, úložiště a související technologie potřebné pro provoz našich služeb.

Používání služeb AstrumQ

Služby AstrumQ umožňují zákazníkům vytvářet digitální publikace, nahrávat videa a obrázky a publikovat digitální obsah do účtu zákazníka nebo rozhodnout, zda bude zveřejněn ve veřejném prostoru. Nejsme odpovědní za obsah, který zveřejníte prostřednictvím služeb AstrumQ.

Váš souhlas

Používáním stránek souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů (v České republice v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění). Uživatel poskytuje své osobní údaje za účelem provozování produktů AstrumQ. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů, nepoužívejte prosím tyto stránky. Vyhrazujeme si právo změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Pokud se rozhodneme naše zásady ochrany osobních údajů změnit, zveřejníme tyto změny na této stránce.